Ziekmelden

Op CSN VSO dient u uw kind dagelijks ziek te melden (dus niet enkel de eerste dag). Ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch bij school af en waar van toepassing ook op de (individuele) stageplek.

 

De reden dat wij een dagelijkse afmelding verwachten, is dat wij samen met u willen voorkomen dat kinderen wel thuis vertrekken maar vervolgens niet op school of stage verschijnen. Wij volgen daarom iedere dag op of alle leerlingen die op school of stage moeten zijn, er ook daadwerkelijk zijn. Hopelijk lukt het ons om de procedure samen met u goed op te volgen zodat we gezamenlijk goed zicht blijven houden op alle leerlingen.

Ziekmelden gebeurt telefonisch via