Medezeggenschapsraad

Er is aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders (verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers) en personeel. Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden van de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich aanmelden bij onze (tijdelijke) voorzitter van de MR: Dhr. Dennis Elie, werkzaam op CSN VSO.

De medezeggenschapsraad kan over alle schoolaangelegenheden met de directie spreken, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Door deze samenwerking is er een nauwe betrokkenheid van zowel ouders als personeel bij de gehele gang van zaken in en rondom de school. U als ouder kunt ook een beroep doen op de MR.

Als u vragen of opmerkingen heeft over een bepaald beleid op school, of als u zich wilt aanmelden als lid, kunt u bij de MR terecht. Al uw wensen en problemen worden serieus bekeken. De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Voorzitter van de medezeggenschapsraad

Dhr. Dennis Elie

043-3467730
d.elie@mosalira.nl