Samenwerking met ouders en anderen

Een goede samenwerking en relatie met ouders staat voor ons op de voorgrond. We bepalen samen met ouders wat de leerling nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en de te behalen doelen. Er gelden binnen de campus duidelijke regels en we maken samen met de ouders en leerlingen afspraken. Afspraak is afspraak! Samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen. Vanuit de campus proberen we steeds meer samenwerkingspartners binnen de school te krijgen. De ambitie is dat ouders binnen de campus terecht kunnen voor schoolmaatschappelijk werk tot en met de schoolarts of de wijkagent. Meer over samenwerking met de ouders in onze schoolgids.

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet. Vanuit de gemeente is er een vaste jeugdconsulent betrokken bij de school. Deze is twee dagen per week aanwezig.

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

De school maakt sinds enkele jaren gebruik van het Doelgroepenarrangement van de gemeente Maastricht. Dit betekent dat er medewerkers van Trajekt en MEE in school zijn om leerlingen, ouders en school te ondersteunen in opvoedings- en begeleidingsvraagstukken.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Hulpverlening

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek. Er zijn drie samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg:

  • Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
  • Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
  • Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal

CSN VSO biedt passende ondersteuning aan onze leerlingen, bij leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wordt er meegekeken naar passende hulpverlening om hun groei te blijven stimuleren.