Ons onderwijs

Leerlingen binnen CSN VSO worden ingedeeld in een van de twee afdelingen (afdeling A en afdeling V) en vervolgens in mentorgroepen. Er is een afdeling waar leerlingen vooral te maken hebben met internaliserende vraagstukken en leerproblematiek (afdeling A). Daarnaast is er een afdeling voor leerlingen met externaliserende vraagstukken (afdeling V).

De mentorgroepen worden samengesteld aan de hand van het uitstroomprofiel en de leeftijd van de leerling. Daarnaast worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen. Voor de vakken rekenen, taal (Nederlands), spelling, begrijpend lezen en Engels krijgen de leerlingen groepsoverstijgend les in deze niveaugroepen. De overige lessen volgen zij in hun mentorgroepen.
 

Naast rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en burgerschap hebben alle leerlingen op CSN VSO ook vakken als handvaardigheid, muziek en gym.  Afhankelijk van het uitstroomprofiel worden leerlingen binnen CSN VSO door middel van verschillende vakken voorbereid op hun uitstroom. Bekijk per uitstroomprofiel wat het lesstofaanbod binnen dit profiel is.

Klik hieronder voor meer informatie over ons onderwijsaanbod