Ons onderwijs

Leerlingen binnen CSN VSO krijgen onderwijs aangeboden in zowel hun mentorgroep als in niveaugroepen. 

De vakken rekenen, taal (Nederlands), spelling, begrijpend lezen en Engels worden groepsoverstijgend aangeboden waarbij de leerlingen les krijgen in niveaugroepen. Deze niveaugroepen worden samengesteld aan de hand van het niveau van de leerlingen bij de desbetreffende vakken.

Alle overige lessen volgen de leerlingen in hun mentorgroepen. De mentorgroepen worden samengesteld op basis van het uitstroomprofiel en de leeftijd/het leerjaar van de leerlingen.

Naast rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en burgerschap hebben alle leerlingen op CSN VSO ook vakken als handvaardigheid, muziek en gym.  Afhankelijk van het uitstroomprofiel worden leerlingen binnen CSN VSO door middel van verschillende vakken voorbereid op hun uitstroom. Bekijk per uitstroomprofiel wat het lesstofaanbod binnen dit profiel is.

Klik hieronder voor meer informatie over ons onderwijsaanbod