Onze doelgroep

CSN VSO is er voor kinderen en jongeren van 11 tot 18 jaar die onze specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ons motto daarbij is:

iedere leerling doet ertoe!

Binnen de CSN VSO richten wij ons op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die een kleine, veilige setting nodig hebben om tot leren te komen:

  • ten gevolge van hun cognitie;
  • ten gevolge van hun ontwikkeling;
  • ten gevolge van gedragsproblematiek.

CSN VSO heeft 3 leerroutes namelijk dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. We geven les op verschillende niveaus. Jongeren komen hier om verschillende redenen, maar wat die reden ook is, wij gaan er samen voor zorgen dat ze een betaalde baan krijgen, uitstromen naar een dagbestedingsplek of terug kunnen naar het regulier onderwijs.