Aanmelden

Aanmelden voor ons VSO onderwijs gaat altijd via de school waar een leerling op dat moment is ingeschreven. De aanmeldende school organiseert een knooppunt waarin wordt gekeken of plaatsing op het VSO noodzakelijk is, waarbij CSN VSO aansluit. Het samenwerkingsverband besluit of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Mocht blijken dat dit zo is, dan bekijken wij als CSN VSO of wij de meest geschikte school zijn voor de leerling. Meer informatie vindt u op de site van het samenwerkingsverband.

 

Site van het samenwerkingsverband