Aanbod leerroute arbeid

Rekenen-wiskunde

Rekenen wordt voor leerlingen onder groep 3 niveau aangeboden aan de hand van de methode Rekenboog. Als leerlingen een niveau hebben boven groep 6, werken zij in de methode StartRekenen. Het overgrote deel van onze leerlingen (leerlingen met een niveau van groep 3 t/m groep 6) werkt met de methode RekenRuimte binnen Snappet. Dit is een geheel digitale methode die ervoor zorgt dat de leerlingen klassikaal instructie kunnen volgen en vervolgens op hun eigen niveau de lesstof zelfstandig kunnen verwerken.

Nederlandse taal

Leerlingen binnen CSN VSO werken op verschillende manieren aan hun taalvaardigheid. Leerlingen onder begin groep 4 niveau, werken aan de hand van actief leren lezen aan hun woordenschat en/of leesvaardigheid. Leerlingen van groep 4 t/m groep 6 niveau werken binnen de methode Taal Actief en leerlingen boven groep 6 niveau werken met de methode Via Vervolg.

Begrijpend lezen

Op CSN VSO wordt ook gewerkt aan het begrijpend leesniveau van leerlingen. Zo krijgen de leerlingen wekelijks les met de methode Nieuwsbegrip.

Burgerschap

Leerlingen hebben wekelijks burgerschapslessen. Dit wordt aangeboden aan de hand van de methodes Kwink Burgerschap en Kies. Ook hebben wij regelmatig thema weken om aan specifieke burgerschapsonderwerpen te werken. Zo schenken wij onder andere aandacht aan de themaweken ‘De derde kamer’, ‘Week tegen pesten’, ‘Week van het geld’ en ‘Week van de mediawijsheid’.

 

Daarnaast krijgen leerlingen seksuele voorlichting aan de hand van de methodes Lang leve de liefde en/of Kriebels in je buik.

Engels

Engels is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wij proberen leerlingen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken in de Engelse taal. Hiervoor gebruiken wij de methodes van Blink Engels.

ICT

ICT vaardigheden zijn ook voor onze leerlingen van groot belang. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen praktische zaken online en digitaal kunnen doen en tegelijkertijd hun media-wijsheid vergroten. Dit doen wij door middel van de methode DIGIT-PO en DIGIT-start.

Voorbereiding op arbeid

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun uitstroom wordt er op CSN VSO gewerkt aan hun "arbeidsvaardigheden". Dit doen wij door middel van onder andere Pluktuin, Pickitup!, Zedemo, ADL (algemeen dagelijkse vaardigheden) en verschillende stages.

Leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid hebben vanaf de middenbouw verschillende stages. Zo gaan zij op groepsstage naar de Jumbo, Albert Heijn en MTB. Daarnaast hebben leerlingen in de bovenbouw ook individuele stage bij verschillende arbeidsplekken.

Verkeer

Ook is CSN VSO een zogenaamde “verkeer actieve school”. Onze leerlingen krijgen wekelijks verkeersonderwijs aan de hand van de methodes van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast hebben wij jaarlijks een themaweek genaamd ‘De weg op!’. Hierin staan activiteiten centraal waarbij de leerlingen oefenen met het deelnemen aan het verkeer (bijvoorbeeld doormiddel van het gebruik van het openbaar vervoer).

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie wordt de algemene kennis van de leerlingen vergroot. Met Blink Wereld geïntegreerd wordt door middel van thema’s zoals ‘gezellige tradities’, ‘aardse extremen’ en ‘ik hou van Holland’ les gegeven over voor de leerlingen relevante informatie.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Tevens werken wij binnen CSN VSO aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Zo hanteren wij de methode Kwink om aan de 5 competenties ‘besef van jezelf’, ‘besef van de ander’, ‘keuzes maken’, ‘zelfmanagement’ en ‘relaties hanteren’ te werken.

Sport en bewegen

Een gezonde levensstijl proberen wij bij onze leerlingen te bevorderen. Zo hebben wij jaarlijks de themaweek ‘Gezondheid: voeding en beweging’. In deze themaweek is aanbod voor een gezonde voeding (aan de hand van de schijf van vijf) en lichamelijke beweging. Daarnaast krijgen onze leerlingen wekelijks gymles. Dit krijgen zij van vakdocenten van RiskCare Preventie (expertisecentrum voor bewegingsonderwijs, motorische ontwikkeling en gezondheid van kinderen).

Muziek, koken en handvaardigheid

Tenslotte mogen vakken als muziek, handvaardigheid en koken natuurlijk niet ontbreken op CSN VSO Maastricht. Bij muziek krijgen de leerlingen les van een vakdocent die hen verschillende instrumenten leert bespelen. Bij handvaardigheid zijn de leerlingen lekker praktisch bezig, net zoals bij het vak koken. Hierbij leren de leerlingen simpele gerechten zelfstandig te maken, wat weer bijdraagt aan hun algemeen dagelijkse vaardigheden (ADL).