Aanbod leerroute vervolgonderwijs

Diploma onderwijs

Binnen CSN VSO bieden wij in schooljaar 2023-2024 Vmbo-onderwijs aan voor klas 1 en klas 2. In deze groepen wordt er gewerkt aan de reguliere Vmbo-lesstof maar wel binnen een kleine groep.

Het doel voor de leerlingen in deze groepen is om te schakelen naar regulier onderwijs wanneer dat mogelijk is. Vanuit klas 2 schakelen de leerlingen naar regulier onderwijs of naar de arbeidsroute binnen onze school omdat er binnen CSN VSO geen Vmbo-bovenbouw programma wordt aangeboden.

 

 

 

Inclusie

In de regio Zuid-Limburg is de afspraak gemaakt dat het diplomeren van leerlingen zo veel als mogelijk binnen het regulier onderwijs gebeurt. Dat betekent voor CSN VSO dat wij het diploma onderwijs afbouwen.

In schooljaar 2022-2023 is er geen klas 3 VMBO meer binnen CSN VSO
In schooljaar 2023-2024 zijn er geen klassen 3 en 4 VMBO meer binnen CSN VSO. Instroom in klas 2 is na de kerst niet meer mogelijk. 

In schooljaar 2024-2025 is er geen instroom meer mogelijk in klas 1 en zijn er geen klassen 1,3 en 4 meer binnen CSN VSO. Instroom in klas 2 is na de kerst niet meer mogelijk.

In schooljaar 2024-2025 is er geen diploma onderwijs meer binnen CSN VSO                  

 

Vakkenpakket Vmbo BB/KB klas 1 

Leerlingen in klas 1 Vmbo binnen CSN hebben het volgende vakkenpakket:

Nederlands

Engels

Aardrijkskunde

Biologie

Geschiedenis

Wiskunde

Rekenen

Burgerschap

Vakkenpakket Vmbo BB/KB klas 2  

Leerlingen in klas 2 Vmbo binnen CSN hebben het volgende vakkenpakket:

Nederlands

Engels

Aardrijkskunde

Biologie

Geschiedenis

Wiskunde & rekenen

Economie

Burgerschap

Doorstroom

De leerlingen stromen vanuit klas 2, waar mogelijk, door naar het regulier Vmbo om daar hun diploma te behalen. Wij hebben een nauwe samenwerking met de scholen in de regio en zullen in overleg met ouders en leerling de overstap zo goed mogelijk begeleiden.

ICT

Tevens werken wij binnen de doplomalijn aan ICT onderwijs. We leren onze leerlingen gebruik te maken van programma's als Word, PowerPoint en Excel. Daarnaast krijgen de leerlingen praktische zaken aangeleerd die ze nodig hebben om zich in het dagelijkse digitale leven te redden.

 

Sport en beweging

Een gezonde levensstijl proberen wij bij onze leerlingen te bevorderen. Zo hebben wij jaarlijks de themaweek ‘Gezondheid: voeding en beweging’. In deze themaweek is aanbod voor een gezonde voeding (aan de hand van de schijf van vijf) en lichamelijke beweging. Daarnaast krijgen onze leerlingen wekelijks gymles. Dit krijgen zij van vakdocenten van RiskCare Preventie (expertisecentrum voor bewegingsonderwijs, motorische ontwikkeling en gezondheid van kinderen).

Muziek, koken en handvaardigheid

Ook binnen de diplomalijn mogen vakken als muziek, handvaardigheid en koken natuurlijk niet ontbreken. Bij muziek krijgen de leerlingen les van een vakdocent die hen verschillende instrumenten leert bespelen. Bij handvaardigheid zijn de leerlingen lekker praktisch bezig, net als bij het vak koken. Hierbij leren de leerlingen simpele gerechten zelfstandig te maken, hetgeen weer bijdraagt aan hun algemeen dagelijkse vaardigheden (ADL).