CSN VSO

is onderdeel van Campus Special Needs (CSN) die bestaat uit een SO (Speciaal Onderwijs) en een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). CSN VSO biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 11 en 18 jaar uit de omgeving Maastricht Heuvelland met specifieke onderwijsbehoeften.

Binnen een aangename, gestructureerde en veilige leeromgeving bieden wij onze leerlingen de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Op CSN VSO 

geven we les op verschillende niveaus. Jongeren komen hier om verschillende redenen, maar wat die reden ook is, wij gaan er samen voor zorgen dat zij uitstromen naar arbeid, dagbesteding of terug kunnen naar het regulier onderwijs. We werken op het niveau van uw kind, bieden kleine klassen en eventueel extra begeleiding tijdens schooltijd. Het onderwijs- en praktijkprogramma is gericht op het uitstroomprofiel van de leerling.

 

Plaatsingsmogelijkheden CSN VSO

 

Helaas hebben wij in diverse groepen geen of zeer beperkt plaatsingsmogelijkheden. De locatie CSN VSO heeft in de onderbouw en middenbouw enkele plaatsen vrij. Voor vragen m.b.t. de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur Björn Malik. Voor de groepen die op dit moment geen ruimte hebben om nieuwe leerlingen toe te laten wordt een wachtlijst gehanteerd.

Lees hieronder de toelichting vanuit het bestuur:

 

Kleine klassen

waardoor er sprake is van veel leerkrachtnabijheid.

Door klassen met een groepsgrootte tussen de 6 en 14 leerlingen hebben leerkrachten veel oog voor uw kind!
 

Wij werken op het niveau van uw kind

Op CSN VSO bieden wij onderwijs aan op verschillende niveaus. Dit bieden wij groepsoverstijgend aan, wat betekent dat uw kind les volgt op het eigen niveau.

 

Onderwijs gericht op hun toekomst

Elke leerling op CSN VSO heeft eigen ontwikkelingsperspectiefplan. Hiermee sturen wij naar de uitstroom van het kind, welk uitstroomprofiel dat dan ook mag zijn.
 

Volg je kind via Social schools

Bij ons kijk je mee hoe het met je kind gaat op school. We delen namelijk de belevenissen van je kind via foto’s en berichten met onze eigen app.